Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thị Xã Ngã Bảy Hậu Giang

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Ngã Bảy.

  • Sacombank Thị Xã Ngã Bảy
  • PGD Ngã Bảy

    1/451 Triệu Ẩu, tx. Ngã Bảy, Hậu Giang