Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Long Mỹ.

  • Sacombank Huyện Long Mỹ
  • PGD Long Mỹ

    85 - 87 30 Tháng 4, Long Mỹ, Hậu Giang