Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Quận Lê Chân Hải Phòng

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Lê Chân.

  • Sacombank Quận Lê Chân
  • Chi nhánh Hải Phòng

    62-64 Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng