Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thành Phố Hải Dương Hải Dương

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hải Dương.

 • Sacombank Thành Phố Hải Dương
 • Chi nhánh Hải Dương

  30 Trần Hưng Đạo, tp. Hải Dương, Hải Dương

 • Sacombank Thành Phố Hải Dương
 • PGD Thống Nhất

  31 Thống Nhất, tp. Hải Dương, Hải Dương

 • Sacombank Thành Phố Hải Dương
 • PGD Nguyễn Lương Bằng

  1 Nguyễn Lương Bằng, tp. Hải Dương, Hải Dương