Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Kinh Môn Hải Dương

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kinh Môn.

  • Sacombank Huyện Kinh Môn
  • PGD Hoàng Thạch

    Khu dân cư DVTM VHTT Minh Tân, Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương