Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Bình Giang Hải Dương

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Giang.

  • Sacombank Huyện Bình Giang
  • PGD Kẻ Sặt

    158 Khu ngã 5, xã Tráng Liệt, Bình Giang