Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thành Phố Hà Tĩnh Hà Tĩnh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hà Tĩnh.

  • Sacombank Thành Phố Hà Tĩnh
  • Chi nhánh Hà Tĩnh

    37 - 39 Đặng Dung, Nam Hà, tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh