Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Quận Thanh Xuân Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Xuân.

  • Sacombank Quận Thanh Xuân
  • PGD Khương Mai

    112 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

  • Sacombank Quận Thanh Xuân
  • PGD Đồng Tâm

    168 phố Vọng, Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội