Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Quận Tây Hồ Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Tây Hồ.

  • Sacombank Quận Tây Hồ
  • PGD Thụy Khuê

    153a Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

  • Sacombank Quận Tây Hồ
  • PGD Tây Hồ

    71 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội