Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hoàn Kiếm.

 • Sacombank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Hàng Bạc

  87 Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Sacombank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Đồng Xuân

  37 Hàng Chiếu, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Sacombank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Hoàn Kiếm

  61A Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Sacombank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Lý Nam Đế

  10A3 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Sacombank Quận Hoàn Kiếm
 • Chi nhánh Thủ Đô

  88 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội