Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Thanh Trì Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Trì.

  • Sacombank Huyện Thanh Trì
  • Chi nhánh Thanh Trì

    337 Ngọc Hồi, Văn Điển, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

  • Sacombank Huyện Thanh Trì
  • PGD Văn Quán

    139a Chiến Thắng, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội