Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thành Phố Pleiku Gia Lai

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Pleiku.

  • Sacombank Thành Phố Pleiku
  • Chi nhánh Gia Lai

    38 Nguyễn Thiện Thuật, Diên Hồng, tp. Pleiku, Gia Lai