Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Biên Hòa.

  • Sacombank Thành Phố Biên Hòa
  • Chi nhánh Đồng Nai

    87-89 30 thang 4, Biên Hòa, Đồng Nai

  • Sacombank Thành Phố Biên Hòa
  • PGD Long Bình Tân

    C2/9 và 9B/2 Khu phố 1, Long Bình Tân, Biên Hòa