Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Long Thành Đồng Nai

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Long Thành.