Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thị Xã Gia Nghĩa Đăk Nông

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Gia Nghĩa.

  • Sacombank Thị Xã Gia Nghĩa
  • PGD Gia Nghĩa

    90 Trương Định, tx. Gia Nghĩa, Đăk Nông