Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Khê.

  • Sacombank Quận Thanh Khê
  • PGD Chợ Cồn

    225 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng

  • Sacombank Quận Thanh Khê
  • PGD Thanh Khê

    568 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Đà Nẵng