Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Quận Sơn Trà Đà Nẵng

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Sơn Trà.

  • Sacombank Quận Sơn Trà
  • PGD Sơn Trà

    783 Ngô Quyền, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng