Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Quận Ô Môn Cần Thơ

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ô Môn.

  • Sacombank Quận Ô Môn
  • PGD Ô Môn

    958/6 26 Tháng 3, Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, Cần Thơ