Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Quận Bình Thủy Cần Thơ

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Thủy.

  • Sacombank Quận Bình Thủy
  • PGD Trà Nóc

    34A2 KCN Trà Nóc 1, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ