Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vĩnh Thạnh.

  • Sacombank Huyện Vĩnh Thạnh
  • PGD Vĩnh Thạnh

    1315B - 1315C ấp Vĩnh Quới, TT. Vĩnh Thạnh, H. Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ