Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thị Xã La Gi Bình Thuận

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã La Gi.

  • Sacombank Thị Xã La Gi
  • PGD La Gi

    25 Thống Nhất, Phước Hội, tx. La Gi, Bình Thuận