Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Bù Đăng Bình Phước

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bù Đăng.

  • Sacombank Huyện Bù Đăng
  • PGD Bù Đăng

    245 khu Đức Lập, Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước