Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thành Phố Bến Tre Bến Tre

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bến Tre.

  • Sacombank Thành Phố Bến Tre
  • Chi nhánh Bến Tre

    14C1 Đại lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre