Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Mỏ Cày Nam Bến Tre

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Mỏ Cày Nam.

  • Sacombank Huyện Mỏ Cày Nam
  • PGD Mỏ Cày

    256 KP 2 thị trấn Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre