Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Giồng Trôm Bến Tre

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Giồng Trôm.

  • Sacombank Huyện Giồng Trôm
  • PGD Giồng Trôm

    600 Khu phố 2, TT. Giồng Trôm, H. Giồng Trôm, Bến Tre