Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Chợ Lách Bến Tre

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chợ Lách.

  • Sacombank Huyện Chợ Lách
  • PGD Chợ Lách

    137/14B Khu phố 2 thị trấn Chợ Lách, Bến Tre