Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Bình Đại Bến Tre

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Đại.

  • Sacombank Huyện Bình Đại
  • PGD Bình Đại

    159/C Khu phố 3, thị trấn Bình Đại, Bến Tre