Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Thuận Thành Bắc Ninh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thuận Thành.

  • Sacombank Huyện Thuận Thành
  • PGD Thuận Thành

    89 - 91 Phố Hồ, TT. Hồ, H. Thuận Thành, Bắc Ninh