Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Hòa Bình Bạc Liêu

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hòa Bình.

  • Sacombank Huyện Hòa Bình
  • PGD Hòa Bình

    20 Quốc lộ 1A, Hoà Bình, Bạc Liêu