Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Giá Rai Bạc Liêu

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Giá Rai.

  • Sacombank Huyện Giá Rai
  • PGD Hộ Phòng

    151-153 QL1A, Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu