Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Đông Hải Bạc Liêu

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đông Hải.

  • Sacombank Huyện Đông Hải
  • PGD Đông Hải

    C24 - C25 TTTM Gành Hào, TT. Gành Hào, H. Đông Hải, Bạc Liêu