Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Xuyên Mộc.

  • Sacombank Huyện Xuyên Mộc
  • PGD Xuyên Mộc

    223/6 Quốc lộ 55, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu