Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Châu Đức.

  • Sacombank Huyện Châu Đức
  • PGD Châu Đức

    291-293 Hùng Vương, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu