Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thành Phố Long Xuyên An Giang

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Long Xuyên.

  • Sacombank Thành Phố Long Xuyên
  • PGD Long Xuyên

    56b Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, tp. Long Xuyên, An Giang

  • Sacombank Thành Phố Long Xuyên
  • Chi nhánh An Giang

    333 Trần Hưng Đạo, Mỹ Quý, tp. Long Xuyên, An Giang