Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thành Phố Châu Đốc An Giang

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Châu Đốc.

  • Sacombank Thành Phố Châu Đốc
  • PGD Núi Sam

    9 Tân lộ Kiều Lương, Khu Vĩnh Đông, P. Núi Sam, Tp. Châu Đốc, An Giang

  • Sacombank Thành Phố Châu Đốc
  • PGD Châu Đốc

    88 Đống Đa, P. Châu Phú A, Tp. Châu Đốc, An Giang