Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Tịnh Biên An Giang

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tịnh Biên.

  • Sacombank Huyện Tịnh Biên
  • PGD Tịnh Biên

    564-566 Quốc lộ 91, tp. Châu Đốc, Tịnh Biên, An Giang