Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Phú Tân An Giang

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phú Tân.

  • Sacombank Huyện Phú Tân
  • PGD Phú Tân

    115 Chu Văn An, Phú Mỹ, H. Phú Tân, An Giang