Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Châu Phú An Giang

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Châu Phú.

  • Sacombank Huyện Châu Phú
  • PGD Châu Phú

    49 -51 Quốc lộ 91, Cái Dầu, Châu Phú, An Giang