PGD Ngã Năm

  • Địa chỉ: Lô 15,16 KTMTT Ngã Năm, Mai Thanh Thế, TT. Ngã Năm, H. Ngã Năm, Sóc Trăng
  • Số điện thoại: (079) 352 4528
  • Số Fax: (079) 352 4522
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Ngã Năm