PGD Đồng Đăng

  • Địa chỉ: 183 - khu Dây Thép - TT.Đồng Đăng - H. Cao Lộc - T. Lạng Sơn
  • Số điện thoại: (025).3.888.579
  • Số Fax: (025).3.888.581
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Đồng Đăng