PGD Đắk Tô

  • Địa chỉ: 330A Hùng Vương, Đăk Tô, Kon Tum
  • Số điện thoại: (0603) 831 555
  • Số Fax: (0603) 835 879
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Đắk Tô