PGD Ninh Hòa

  • Địa chỉ: 290 Trần Quý Cáp, Ninh Hòa, Khánh Hoà
  • Số điện thoại: (058).3.630.864
  • Số Fax: (058) 3.630.863
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Ninh Hòa