Chi nhánh Hưng Yên

  • Địa chỉ: Km22 + 500, Quốc Lộ 5A, TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào
  • Số điện thoại: (0321).3.942.905
  • Số Fax: (0321).3.942.387
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Hưng Yên