PGD Phổ Quang

  • Địa chỉ: 3G Phổ Quang, P. 2, Q. Tân Bình
  • Số điện thoại: (08) 3 9 979 887 - 3 9 979 891 - 3 9 979 892
  • Số Fax: (08) 3 9 979 883
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Phổ Quang


Các chi nhánh Sacombank Quận Tân Bình