PGD Phạm Ngọc Thạch

  • Địa chỉ: 49 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q. 3, Tp.HCM
  • Số điện thoại: (08) 38 207 804/ 38 207 805/ 38 207 806
  • Số Fax: (08) 38 202 803
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Phạm Ngọc Thạch


Các chi nhánh Sacombank Quận 3