PGD Cần Thạnh

  • Địa chỉ: 199/3 Duyên Hải, Ấp Miễu Ba, Xã Cần Thạnh, H. Cần Giờ
  • Số điện thoại: (08) 3 786 1601 - 3 786 1602 - 3 786 1603
  • Số Fax: (08) 3 786 1604
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Cần Thạnh