PGD Sao Đỏ

  • Địa chỉ: 119 Nguyễn Trãi, tx. Chí Linh, Hải Dương
  • Số điện thoại: (0320).3.589.347
  • Số Fax: (0320).3.589.348
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Sao Đỏ