PGD Chư Sê

  • Địa chỉ: 74b Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, h. Chư Sê, Gia Lai
  • Số điện thoại: (059).6.258.006/007
  • Số Fax: (059).6.258.009
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Chư Sê