PGD Gia Nghĩa

  • Địa chỉ: 90 Trương Định, tx. Gia Nghĩa, Đăk Nông
  • Số điện thoại: (0501) 354 5443 - 354 5444
  • Số Fax: (0501) 354 5442
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Gia Nghĩa