PGD Sơn Trà

  • Địa chỉ: 783 Ngô Quyền, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: (0511) 3 260 099
  • Số Fax: (0511) 3 260 010
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Sơn Trà